برند آریان نخ باف از سال 1392 با بهره گیری از تجربه 30ساله ی مدیران خود در حوضه لباس راحتی مردانه و زنانه تاسیس گردید.